top of page

Akupunktur & Qigong

I Traditionel Kinesisk Medicin bruges både akupunkturnåle, Qigong øvelser, massage og strygninger.

Hos mig møder du akupunktur og Qigong.

Kvinde fik akupunktur
Mærk pulsen
Akupunktur nærbillede

Akupunktur

En akupunkturbehandling er en behandling, hvor du får små nåle stukket ind mange steder i kroppen. Hos mig ligger du behageligt på en briks og skal helst kunne slappe af. Behandlingen bør ikke gøre ondt. 

Akupunkturnålene er tynde, sterile engangsnåle, som sidder op til 20-30 minutter alt efter, hvad der arbejdes med. Hvis du ikke bryder dig om nåle, kan behandlingen foretages med små nåleplastre eller som akupressur, hvor punkterne blot stimuleres via tryk på huden. 

Ifølge TCM påvirker nålene flowet i kroppens meridianbaner, som kan være i ubalance på forskellige måder. Der kan være for lidt Qi, som er det kinesiske ord for den energi, der flyder i meridianbanerne, og som kan oversættes med livsenergi. Eller der kan være stagnation, så Qi'en ikke flyder, som den skal. Nålene påvirker desuden balancen mellem yin og yang i kroppen.

Herudover arbejder man i TCM-akupunktur også med de fem elementer, hvor grundtanken er, at mennesket er en integreret del af universet. De fem elementer består af ild, jord, træ, vand og metal. 

Min behandling stimulerer kroppens egne funktioner og kan kombineres med evt. lægelig behandling. Hvis du er syg og modtager lægebehandling, kan du se akupunktur som et naturligt og bivirkningsfrit supplement til din behandling. Du må aldrig stoppe den behandling, en læge har ordineret, og vælge akupunkturen i stedet. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din læge. 

IMG_1366.jpg
Forest Home

Qigong

Qigong øvelser er traditionelle kinesiske øvelser, som har til formål at pleje kroppens Qi. Øvelserne er rolige og blide bevægelser, som laves stående og uden at kræve omklædning, og som -kombineret med rolige vejrtrækninger og meditation -balancerer flowet af Qi i meridianbanerne. På et traditionelt kinesisk hospital møder patienterne disse øvelser på hold, hvor vi i Danmark sendes i fysioterapien for at cykle, lave bassinøvelser eller lignende.

Hvis du har lyst, kan du få udvalgte Qigong-øvelser til at understøtte akupunkturbehandlingerne hos mig. Det optimerer behandlingseffekten, og for mange er det givende selv at skulle tage ansvar i forløbet.

Jeg udbyder også løbende små Qigong hold, kontakt mig for info.

Selvomsorg

Akupunktur, det duer!

 - og det er rigtigt langt hen ad vejen. 

Dog understøtter selvomsorg behandlingen, og du opnår det bedste resultat, hvis du også modigt og omstillingsparat kigger på din livsstil. 

I Vesten snakker vi KRAMS-faktorer (kost, rygning, alkohol, motion og søvn). I det gamle Kina snakkede de om indre og ydre faktorer, som påvirker helbredet (det er bl.a. træk, fugt og kulde, følelser, mad, hvile og infektioner). 

Den gule Kejsers lærebog siger fx.: 

"Nu til dags er det anderledes, fordi folk drikker vin, som var det vand, de lever ikke regelmæssigt. De kender ikke til meditation og drager ikke omsorg for deres sind, de går efter umiddelbar behovstilfredsstillelse og opnår ikke den sande livslykke".  

Og denne bog er skrevet for flere tusind år siden....

Du kan med andre ord få medansvar og konkrete handleredskaber til positivt at påvirke din situation. Det kan være små hjemmeøvelser (Qigong-øvelser), meditation, afspænding, ændring af kost og søvn. 

IMG_1962.jpg

TCM kan lindre:

- Myggestik

- Allergi

- Kvalme

- Søvnbesvær

- Covidsenfølger

- Autoimmune lidelser

- Gigt

- Lungeproblematikker – bihulebetændelse, forkølelse

- Fordøjelsesproblematikker

- Hudlidelser

- Gener i forbindelse med overgangsalder

- Depression

 -Bivirkninger ved div. kemobehandlinger

 -Træthed

- Smerter

Lavendelfelter
"Efter min diskusprolaps blev jeg ved med, at have nervesmerter ned i venstre ben. Jeg fik almindelig fysioterapi, som også hjalp på smerterne i ryggen, men nervesmerterne var der stadig, derfor foreslog Dorte akupunktur. Allerede efter første behandling mærkede jeg forandring, nervesmerterne var mindre i et stykke tid. Derfor fortsatte jeg, der kom dog til at gå længere og længere tid imellem behandlingerne, da nervesmerterne stille og roligt blev mindre, for til sidst helt at forsvinde. Kan varmt anbefale Dorte"

Vibeke

Bivirkninger og reaktioner af behandling

Alle behandlinger har til formål at lindre eller afhjælpe de symptomer eller gener, som du har henvendt dig med. Langt de fleste klienter oplever under og efter behandlingen velvære og en rar fornemmelse i kroppen, samt øget energi og bedre søvn. I lighed med enhver anden behandling kan der dog også under eller efter en behandling forekomme reaktioner, der er generende eller ubehagelige. Ubehagelige - eller måske direkte uønskede reaktioner - kaldes bivirkninger. For samtlige behandlingsformer, din akupunktør anvender, gælder dette: Din krop stimuleres af behandlingerne til øget udskillelse af ophobede affaldsstoffer. Dette kan hos nogle mennesker medføre gener og ubehag, i form af fx: - øget sekretion af kropsvæsker (sved, urin, afføring) - træthed - øget flåd fra næse eller øjne - let hovedpine, kvalme, svimmelhed - opblussen af tidligere symptomer Mange oplever, at det er gavnligt at drikke lidt ekstra vand samme dag og dagen efter behandlingen, hvorved disse reaktioner reduceres. Der er ved akupunkturbehandling ligeledes en risiko for, at der under eller efter en behandling kan opstå utilsigtede hændelser, der medfører ubehag eller skade. Se risikoprofil af indberettede bivirkninger ved akupunktur nederst på siden. Forholdsregler Skulle du opleve uhensigtsmæssige bivirkninger under eller efter behandlingen, så oplys straks din akupunktør omkring dette. Akupunktøren vil handle forsvarligt derefter og ved alvorlige tilfælde ringe efter en ambulance. Oplever du bivirkninger, når du har forladt klinikken, skal du enten oplyse din akupunktør herom inden næste behandling eller kontakte din egen læge. Oplever du åndenød og brystsmerter under eller efter en akupunkturbehandling, skal du straks oplyse akupunktøren, hvis du stadig er i klinikken, og hvis du har forladt klinikken, skal du ringe 112. Risikoprofil ved akupunktur Almindelige bivirkninger (1-10%) er mindre blødning og blå mærker.  Ikke almindelige bivirkninger (0,01-0,001%) er inflammation ved indstiksstedet, hævelse, smerte mens nålen er i og lokal muskelsmerte, nerveirritation eller skade. Dette kan give føleforstyrrelser eller midlertidig muskelsvaghed i den påvirkede muskel. Træthed, hovedpine, kvalme og svimmelhed kan opleves.  Med til de ikke almindelige bivirkninger hører også en mulig forværring af de symptomer, som er der blevet behandlet.  Sjældne bivirkninger (0,001-0,0001%) udgør lokal irritation, rødme, kløe, øget sved, fald eller stigning af blodtryk, bevidstløshed, hurtig hjerterytme, åndedrætsbesvær, opkast, forværring af helbred, generelle muskelsmerter, begrænset bevægelighed, ledproblemer, kuldefølelse, menstruationsproblemer, depressivt humør, angst, søvnproblemer, rastløshed, nervøsitet, forstyrret syn og tinnitus.  Meget sjældne bivirkninger (mindre end 0,0001%): Hjertebanken, forstoppelse, diarré, mavekramper, vægttab, kredsløbsforstyrrelser, læsion på blodkar, infektion i kroppen, mareridt, dårlig koncentration, taleforstyrrelse, konfus, rystelser, øjeirritation, eufori, pneumothorax, påvirkning af balancen. (Kilde: Witt, C.M., Pach, D., Brinkhaus, B., Wruck, K., Tag, B., Mank, S. and Willich, S.N., 2009. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. Forschende Komplementarmedizin (2006), 16(2), pp.91–97.)  Klagemuligheder Hvis du efter en behandling oplever gener eller ubehag, der har en karakter, som du ønsker at klage over, eller hvis du evt. ønsker at anlægge et erstatningssøgsmål, skal du kontakte din akupunktør med det samme.  Du kan dertil kontakte Praktiserende Akupunktørers Etiske Råd, som vil håndtere klagesager og viderebringe det til forsikringsselskabet mhp. evt. erstatning.  Læs, hvordan du kontakter Etisk/Juridisk Råd på www.dansketerapeuter.dk

bottom of page